مقالات تخصصی درخت به

آشنایی با بیماری ها و آفات درخت به

آفت سرخرطومی درخت به:

در میانه تابستان سراغ درخت می اید و لارو هایش به درخت آسیب می رسانند.چرا که برگ ها و میوه ها منابع تغذیه آنهاست.

آفت شته :

شته اغلب بر روی سرشاخه ها که جوان ترند فعالیت میکند و سطح برگ ها و بعضا میوه ها را چسبناک می کند.

بیماری آتشک :

آفت آتشک   به علت فعالیت نوعی باکتری به نام Erwinia amylovora است و معمولا روی سر شاخه ها رویت می شود.

آرمیلایا:

این بیماری باعث پوسیدگی ریشه و طوقه می شود و ریشه درخت به را آزار می دهد تا زمانی که کاملا آن را از بین ببرد.

لکه برگی قارچی :

این بیماری در مناطقی که رطوبت بالای در فصل رشد دارند شایع است، این یماری لکه های تیره رنگی با مرکز سفید رنگ روی برگ ایجاد میکند بعد کم کم این لکه ها با پیوستن به یک دیگر مناطق زیادی را شکل می دهند.

راهنمای کاشت درخت به و نگهداری از آن