نوشته‌ها

لیست ارقام نهال تولیدی نهالستان پارس

نهال گردو چندلر پیوندی,نهال گردو پدرو پیوندی,نهال گردو فرانکت پیوندی,نهال گردو فرنور پیوندی,نهال گردو خوشه ای اسراییلی,نهال گردو لارا پیوندی,نهال گردو هارتلی

پیوندی,نهال گردو رقم جمال,نهال گردو دماوند,نهال گردو قودآقوز,نهال گردو تویسرکان,نهال گردو پکان آمریکایی,بذر گردو خوشه ای

ارقام نهال آلبالو:

نهال آلبالو مربایی,نهال آلبالو مجاری پیش رس,نهال آلبالو مجارستانی دیررس,نهال البالو گیسی,نهال آلبالو بوترمو

ارقام نهال آلو:
نهال آلو شابلون زود رس,نهال آلو سانتروزا-سانتریزه,نهال آلو رویال بلک,نهال آلو دامسونز,نهال آلو خشکباری,نهال آلو خاکی – الو تو سرخ,نهال آلو تنسگل,ن,نهال آلو بلک دیاموند,نهال آلو

بلک استارنهال آلو بخارا (خرمایی),نهال آلو آنجلا,نهال الو زرد استنلی,نهال الو اختری

ارقام نهال گوجه سبز:
نهال گوجه سبز پیش رس,نهال گوجه سبز برغان

ارقام نهال انجیر:
نهال انجیر یزدی,نهال نهال انجیر قهوه ای,انجیر سیاه,نهال انجیر سه فصل,نهال انجیر بنفش ,نهال انجیر گلابی,نهال انجیر استهبان,نهال انجیر زرد

ارقام نهال انگور:
نهال انگوریاقوتی,نهال انگورمویز ترکمن ۴,نهال انگور موسکات,نهال انگور لعل حسینی,نهال انگور کندوری زود رس,نهال انگور کریمسون بی دانه,نهال انگور قزل اوزوم,نهال

انگور فیلیم سیدلس بی دانه,نهال انگورفرانسوی,نهال انگور عسگری,نهال انگور صاحبی سیاه,نهال انگور شاهانی،نهال انگور سیاه سردشت,نهال انگور ریش بابا,نهال

انگور رد گلوب,نهال انگور خلیلی,نهال انگور خضری قرمز,نهال انگور پرلت,نهال انگور بی دانه کشمشی,نهال انگور بی دانه قرمز,ن,نهال انگور بیدانه قرمز,نهال انگور بلک

سیدلس بی دانه,نهال انگور صاحبی

ارقام نهال بادام:
نهال بادام مامایی,نهال بادام یلدا,نهال بادام کاغذی,نهال بادام فرانیس,نهال بادام شکوفه,نهال بادام سهند,نهال بادام حریر,نهال بادام پسته ای,نهال بادام آذر,,نهال بادام

ربیع,نهال بادام شاهرود۱۲

ارقام نهال به:
نهال به محلی وحشی, نهال به شاهرود,نهال به ایتالیا,نهال به نیشابور,نهال به امریکایی,نهال به اصفهان

ارقام نهال توت:
نهال توت موزی,نهال توت مجنون,نهال شاه توت,نهال توت سفید هرات،نهال توت رسمی،توت قیسی

ارقام نهال خرمالو:
نهال خرمالو موزی,نهال خرمالو سیبی،خرمالو گوجه ای

ارقام نهال زردآلو:
نهال زردآلو شاهرودی,نهال زردآلو انبه ای(به شکل انبه),نهال زردآلو قیسی,نهال زردآلوعسگراباد,نهال زردآلو شکرپاره,نهال

زردآلو جهانگیری,نهال زردآلو لاستگردی،نهال زردآلو شاهرودی،نهال زردآلو رجبعلی،نهال زردآلو جعفری

ارقام نهال سیب:
نهال سیب مشهدی ,نهال سیب گلدن دلیشز, نهال سیب گلاب,نهال سیب گرانی اسمیت(سیب سبز),نهال سیب گالا,سیب فرانسه زرد و قرمز,نهال سیب

لبنان,نهال سیب فوجی,,نهال سیب سوپر چف,نهال سیب رندرز,نهال رددلیشز,نهال سیب رد چیف,نهال سیب تو سرخ,نهال سیب پایه کوتاه ( پایه

مالینگ),نهال سیب استارکینگ

ارقام نهال شلیل:
نهال شلیل شبرنگ,نهال شلیل رد گلد یا شلیل مغان,نهال شلیل کیوتا – شلیل کیوتو,نهال شلیل قرمز بهاره ,نهال شلیل شمس,نهال شلیل سفید,نهال شلیل سان کینگ –

سایکینگ,نهال شلیل سان گلد,نهال شلیل زرد مشهد,نهال شلیل رفعتی,نهال شلیل انجیری-دیر رس,نهال شلیل استارک سان گلد

ارقام نهال گلابی:
نهال گلابی ویلیام دوشیس,نهال گلابی نطنز,نهال گلابی مشو,نهال گلابی فیتل فرانس,نهال گلابی سیبری(نهال گلابی پایه کوتاه),نهال گلابی دم کج,نهال گلابی

درگزی,,نهال گلابی پایه پیرودوارف (گلابی پایه کوتاه),نهال گلابی بیروتی(بارتلت),نهال گلابی اسپادانا،نهال گلابی شکری

ارقام نهال گیلاس:
نهال گیلاس مشهدی,نهال گیلاس فرنگی,نهال گیلاس صورتی,نهال گیلاس شیشه ای,نهال گیلاس پیش رس سیلویا,نهال گیلاس سیاه,نهال گیلاس زرد ارومیه,نهال گیلاس

خوشه ای رژینا,نهال گیلاس  بینگ,نهال گیلاس تکدانه مشهد

ارقام نهال هلو:
نهال هلو سبز,نهال هلو انجیری زود رس,نهال هلو انجیری زعفرانی,نهال هلو گلدن کوئین,نهال هلو گرین,نهال هلو کاظمی,نهال هلو سرخ ابی,نهال هلو زعفرانی زود

رس,نهال هلو رد تاپ,نهال هلو خونی,نهال هلو جی اچ هل,نهال هلو انجیری خونی,نهال هلو انجیری پلنگی,نهال هلو دیر رس آلبرتا,ارقام نهال کمیاب:

ارقام نهال کمیاب شامل درخت پالونیا،نهال بلوبری پایه کوتاه هلندی،نهال رزبری،نهال زرشک،نهال عناب

نهالستان پارس

 

احداث باغ میوه

احداث باغ عناب

احداث باغ عناب

احداث باغ به

احداث باغ به

احداث باغ گیلاس

احداث باغ گیلاس

احداث باغ گلابی

احداث باغ گلابی

احداث باغ هلو

احداث باغ هلو

احداث باع شاه توت

احداث باع شاه توت

احداث باغ سیب

احداث باغ سیب

احداث باغ توت

احداث باغ توت

احداث باغ زرشک

احداث باغ زرشک

احداث باغ آلو

احداث باغ آلو