نهال بید مجنون،نهال بید مشک،

نهال بید مجنون،نهال بید مشک،

 

شرایط پرورش و تکثیر بیدمشک :

آبیاری بیدمشک :
بید مشک چندان تحمل خاکهای خشک را ندارد و وجود رطوبت در خاک به رشد و نموی آن کمک میکند به همین دلیل است که به شکل طبیعی این گیاه در مناطقی نزدیک به منابع آب همانند رودخانه ها می رویند.
اگرچه در ختان بزرگ و بالغ تا حدودی به وجود برخی دوره های کوتاه مدت خشکی مقاومت نشان می دهند اما رشدی نخواهند کرد و وجود چنین شرایطی می تواند از میزان شاتونها در دوره رشد بعدی بکاهد.

دمای مناسب بیدمشک :
بید مشک در مکانهایی با زمستانهایی که به حدود ۲۳- درجه سانتیگراد می رسد رشد میکند حتی اگر قسمتهای هوایی به دلیل سرمای هوا آسیب ببیند می توان در اوایل بهار شاخه های گیاه را از نزدیکی سطح زمین قطع کرد تا مجدد شروع به رشد کنند. این گیاهان در صورت مساعد بودن شرایط رطوبتی خاک و عدم خشکی کشیدن دمای تابستان را تا حدود ۳۵ تحمل کرده و مشکلی برایشان ایجاد نمی شود.

نور مورد نیاز بیدمشک :
بیدمشک، آفتاب کامل را ترجیح می دهد ولی نیم سایه را هم می تواند تحمل کند. بیدمشک در صورتی در آفتاب مستقیم رشد مطلوبی دارد که خاک، سنگین و مرطوب باشد. نور کم، موجب بلند و باریک شدن ساقه ها و عدم شکل گیری سنبله ها و یا ریزش زود هنگام و کم شدن عطر آنها می شود.
خاک مناسب بیدمشک :
 
بید مشک در رابطه با خاک سختگیر نیست و می تواند از خاکهای سبک تا خاکهای رسی سنگین رشد کند اما خاکهای قلیایی را نمی پسندد و در خاکهایی با اسیدیته کمی پایین و همچنین خنثی رشد بهتری دارد. نیاز چندانی به کوددهی ندارد اما پخش کردن خاکپوش همانند کود بسیار پوسیده دامی و یا خاک برگ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر می تواند علاوه بر نگهداری رطوبت در سطح خاک که مورد علاقه این گیاه نیز هست به تدریج مقداری مواد غذایی وارد خاک نماید.
 

بید مشک