آدرس نهالستان پارس مشهد،خواجه ربیع،انتهای بلوار

مهرمادر،زیرکن،حسن زاده 1،گلخانه نهالستان پارس

مشهد

بید مشک

سیب گلدن رندر

سیب گلدن رندر

خزانه نهال گیلاس، نهالستان پارس، مهندس زردادی،نهالستان درمشهد

خزانه نهال گیلاس، نهالستان پارس، مهندس زردادی،نهالستان درمشهد

تماس با کارشناسان نهالستان پارس 09159157465 09152157465

تماس با کارشناسان نهالستان پارس 09159157465 09152157465