زمان قلمه زدن شاه توت

زمان قلمه زدن شاه توت تکثیر درخت شاه توت بوسیله قلمه با درصد خطای بالا میباشد بهتریت روش تکثیر درخت شاه توت بوسیله پیوند می باشد روشهای ازدیاد و تولید نهال توت آشنایی با گیاه شاتوت و نحوه کاشت و نگهداری آن ازدیاد توت

ادامه مطلب
, ,