بیماری بلایت درخت گردو

بیماری بلایت درخت گردو علت بیماری بلایت #گردو باکتری زانتوموتاس می باشد . علایم آن روی برگ شاخه و جوانه ها ظاهر می گردد . بیماری با لکه های کوچک روی برگ آشکار می شود . رنگ آن سیاه می گردد . وقتی میوه ها به اندازه نخود  شد در گلگاه ظاهر می شود و

ادامه مطلب