نهال بلوبریchandler

مشخصات نهال: بلوبری پاکوتاه هلندی گلدانی
سن نهال بلوبری: 2 سال
محصول دهی : یکسال بعد از کاشت
مناطق کاشت: نیمه گرمسیر تا معتدله
جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان پارس در ارتباط باید با تشکر واحترام
09159157465
09152157465

توضیحات

نهال بلوبری

در پرورش نهال بلوبری می توان اشاره کرد که بلوبری ها دارای انواع پابلند (high bush) مانند Vaccinium corymbosum  با ارتفاع 7-5/1 متر انواع پاکوتاه و وحشی (lowbush) با ارتفاع حدود 15 الی 45 سانتیمتر و انواع حد واسط (چشم خرگوشی)  مانند گونه های V.ashei و V. virgatum با ارتفاع بین 1 الی 2 متر هستند. انواع پاکوتاه مانند Vaccinium angostifolium، معمولا کشت نمی شوند. ارقام پاکوتاه شرایط سردتر و انواع پا بلند شرایط معتدل تر را ترجیح می دهند.

این گیاهان نیازمند زمستان خنک و تابستان گرم می باشند. تابستان ابری و خنک باعث شیوع بیماری و کاهش تولید قند می شود. این گیاه مقاومت خوبی به سرمای زمستان دارد و در هنگام خواب 22 تا 25 درجه سانتیگراد را می تواند تحمل کند. البته بسته به نوع گونه و رقم میزان مقاومت متفاوت است. در انواع پررشد و دارای میوه دیررس که دیر خزان می کنند خطر آسیب سرمای زودرس پاییزه وجود دارد

نیاز آبی پرورش نهال بلوبری

 ریشه گیاه بلوبری سطحی است و اغلب ریشه ها تا عمق 35 تا 40  سانتیمتری نفوذ می کنند. لذا بلوبری به خشکی و کمبود رطوبت خیلی حساس است و در طی فصل رشد به رطوبت زیادی نیاز دارد و در تابستان که دما بالاست باید به طور منظم آبیاری شوند. در اثر کمبود رطوبت و تنش خشکی عملکرد و رشد این گیاه کاهش و ممکن است در حالت شدید گیاه از بین برود. آبیاری منظم از زمان گلدهی تا رشد میوه ها اهمیت دارد. می توان از از پیت ماس یا سایر مواد نگهدارنده رطوبت در ترکیب خاک و همچنین از مالچ خاک اره به منظور حفظ رطوبت خاک و اجتاب از تنش خشکی استفاده کرد. البته باید از آبیاری غرقابی نیز پرهیز شود.

نیازهای گرده افشانی بلوبری

هر بلوبری گل های زیاد ی (حدود2000  تا 3000 گل) تولید می کند. وجود رقم گرده زا برای انواع پاکوتاه و چشم خرگوشی حتما ضروری است. چون گل های عقیم دارند.گرده افشانی توسط حشرات صورت می گیرد. لذا تعداد دو کندو در هکتار لازم است. انواع پابلند خودگرده افشان هستند ولی برای تشکیل میوه بهتر و درشت تر و توسعه دامنه برداشت بهتر است دو یا چندرقم با ویژگی همزمانی در گلدهی، در باغ کشت شود.

ارقام مهم و تجاری پرورش نهال بلوبری

در زیر به مهمترین ارقام بلوبری که از انواع پابلند هستند اشاره می شود.

بلوبری رقم Aurora

اندازه میوه در این رقم متوسط تا بزرگ می باشد. رنگ میوه آبی تیره است. قدرت رشد متوسط است. میوه های آن دیررس هستند و ممکن است قبل از سرمای پاییز نرسند.

بلوبری رقم Liberty

رقمی پر رشد با عادت رشد افراشته است که نیاز به تربیت داربستی دارد. هرس آن نسبت به سایر ارقام زحمت بیشتری دارد. اندازه میوه متوسط تا بزرگ می باشد. طعم میوه خیلی خوب است. میوه متوسط رس است.

بلوبری رقم Bluejay

رقمی میانرس است. اندازه میوه متوسط (وزن بین 5/1 تا 2 گرم) به رنگ آبی روشن و عملکرد متوسط (بین 5/2 تا 4 کیلوگرم در هر بوته) طعم میوه خوبی دارد.

بلوبری رقم Duke

این رقم زودرس می باشد. اندازه میوه متوسط می باشد. عملکرد متوسط است

بلوبری رقم Elliott

میوه های این رقم دیررس هستند و ممکن است قبل از سرمای پاییز نرسند. اندازه میوه متوسط می باشد. عملکرد متوسط است.

بلوبری رقم Chandler

رقمی دیررس می باشد. اندازه میوه بزرگ تا خیلی بزرگ می باشد. رنگ میوه آبی ملایم تا آبی تیره می باشد طعم میوه خوب و عملکرد بالاست.

بلوبری رقم Legacy

رقمی میانرس است. اندازه میوه متوسط تا بزرگ می باشد. طعم میوه خوب و عملکرد بالا می باشد. این رقم به سرما حساس است.

بلوبری رقم Reka

رقمی میانرس می باشد. اندازه میوه کوچک می باشد. طعم میوه خوب و عملکرد بالا (بین 4 تا 5/5 کیلوگرم در هر بوته) است.

بلوبری رقم Darrow

رقمی دیررس می باشد. اندازه میوه متوسط می باشد. رنگ میوه آبی روشن است و عملکرد بالایی دارد.

بلوبری رقم Jersey

رقمی دیررس می باشد. اندازه میوه کوچک می باشد. عملکرد متوسط است.

بلوبری رقم Rubel

نسبتا پررشد است. طعم میوه خوب است. مناسب برداشت مکانیکی است. عملکرد کم تا متوسط می باشد.

بلوبری رقم Spartan

رقمی پررشد است. اندازه میوه خیلی بزرگ است. طعم عالی است. دیرگل است. لذا از خسارت سرما در امان می ماند. از نظر رسیدن میوه نیز زودرس است. عملکرد متوسط تا بالاست.