رشد درخت شلیل

رشد درخت شلیل

آب و هوای مناسب درخت شلیل- آبیاری درخت شلیل- اثرات شلیل- ارتفاع درخت شلیل- انواع درخت شلیل- برگ درخت شلیل- خاک مناسب درخت شلیل- خشک شدن درخت شلیل- خطرات هسته شلیل- دانستنی های درخت شلیل- درباره درخت شلیل- درخت شفتالو- درخت شلیل- رشد درخت شلیل- سم درخت شلیل- سم مناسب درخت شلیل- شفتالو- شلیل- عمر

ادامه مطلب
هرس درخت هلو- شلیل

هرس درخت هلو- شلیل

درخت شلیل و هلو را چگونه هرس کنیم؟ یکی از مهم ترین عملیاتی که در باغ انجام می شود، هرس است. بسیاری از باغداران بدون اطلاع یا با اطلاعات اندک درباره چگونگی هرس و علل آن قسمت هایی از درخت را حذف می نمایند، بدون آن که هدف خاصی را در نظر داشته باشند. در

ادامه مطلب