عملیات احداث باغ گردو

– عملیات احداث #باغ_گردو

 گزینش رقم مناسب #گردو جهت احداث باغ

همه گونه های #گردو یکپایه بوده و دارای گلهای تک جنسی هستند. به این معنی که گلهای

نر و ماده بطور مجزا در نقاط مختلف ولی بر روی یک درخت تشکیل می شوند. لیکن به دلیل

عدم همزمانی در رسیدن گلهای نر و ماده یک درخت (Dichogamy) در صورت کاشت تک درخت

از نظر گرده افشانی و میوه دهی وضعیت مطلوبی نخواهیم داشت. لیکن با احداث یک

#باغ_گردو با فواصل کاشت مناسب یعنی 7*7 متر در سیستم مربع و 6*9 در سیستم

مستطیل و در اراضی شیبدار 7*7 متر این مشکل حل خواهد شد و از میوه دهی مناسبی

برخوردار خواهد گردید. ضمناً در صورت استفاده از ارقام پیوندی فواصل کاشت 7*7 متر می

باشد.

 تهیه زمین جهت احداث باغ گردو

زمین مناسب #گردو دارای خاک عمیق با بافت لومی شنی و زهکشی مناسب می باشد. در

صورتیکه خاک خیلی سنگین ( رسی ) یا خیلی سبک ( ماسه ای ) باشد سیستم ریشه ضعیف

و رشد #درخت کم می شود.