درختان مقاوم به سرما

درختان مقاوم به سرما

معرفی درختان و درختچه های مقاوم به سرما

درختان مقاوم به سرما: کاج ها – ماگنولیا – سروها – سدرها – نخلهای سردسیری

2) درختچه های مقاوم به سرما: زرشک –  شیر خشت – طاووسی- پیروکانتا – شمشاد – برگ نو – سرو خزنده – خرزهره – یوکا – فونیکس یا نخل زینتی – یاس هلندی – شبه سرو فری” (Scheinzypresse) و “ارس خزنده” (Wacholderstrauch) – آگاو – یاس چمپا

3) گلهای مقاوم به سرما: کلماتیس – هدرا هلیکس- شب بو معمولی – نرگس – شمعدانی

4) درختچه های مناسب برای خاکهای سرد: زرشک – شیر خشت – میخک هندی – کاملیا

گونه های مقاوم به یخبندان:

Acer Gleditsia, Fraxinus Americana, Eucalyptus cinera, Buergerianum, Pyracantha angustifolia, Platanus x acerifolia, Nyssa sylvatica, triacanthos, Ginko biloba, Cupressus torulosa, Crataegus crus-galli,