بیماری بلایت درخت گردو

بیماری بلایت درخت گردو

علت بیماری بلایت #گردو باکتری زانتوموتاس می باشد . علایم آن روی برگ

شاخه و جوانه ها ظاهر می گردد . بیماری با لکه های کوچک روی برگ آشکار

می شود . رنگ آن سیاه می گردد .

وقتی میوه ها به اندازه نخود  شد در گلگاه ظاهر می شود و فرو رفتگی و

شکافی بر می دارد .

تمام سطوح گردو را فرا می گیرد و سپس به مغز گردو نفوذ می کند . روش کنترل

آن استفاده از رقم خوب – کنترل شیمیایی و مدیریت تلفیقی است

نهال گردو خوشه ای
نهال گردو خوشه ای

#نهالستان_پارس 09159157465–09152157465