بادام رقم علی بابا

بادام رقم علی بابا

رقم علی بالا بعنوان بادام پوست کاغذی ونیمه کاغذی یافت شدند که بترتیب دارای راندمان مغز به میوه د رحدود 65 تا 70% بودند. در مطالعات گرده افشانی کنترل شده مشخص گردید که رقم (علی بالا ) خود ناسازگار بودند ‘رقم گرده افشان a2 توصیه میگردد

جهت مشاوره با کارشناسان نهالستان پارس در ارتباط باشید با تشکر و احترام

09159157465-09152157465

بادام
بادام