ارقام تجاری نهال بادام

نهال بادام سازگار با مناطق ایران به چند دسته تقسیم میگردد

دسته اول درختان بادامی که دیرگل بوده و جهت کاشت باغ تجاری بادام در مناطق سردسیر با سرما دیررس بهاره منتاسب میباشد که شامل نهال دیرگل تونو،نهال بادام سوپرنوا،نهال بادام آذر،نهال بادام شاهرود12 و نهال بادام آیدین میباشد

دسته دوم درختان بادام مقاوم به کم آبیو گرما که بیشتر در مرکز ایران و شرق ایران جهت احداث باغ تجاری بادام مورد استفاده قرار میگیرد شامل نهال بادام شاهردود18-نهال بادام شاهردو 21 – نهال بادام فرانیس-نهال بادام سنگی-نهال بادام سهند-نهال بادام شکوفه

جهت مشاوره و سفارش خرید نهال بادام با کارشناسن نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام 09159157465—09152157465

09152157465